Total Image Regional (M) Sdn Bhd tidak diwajibkan untuk melayan sebarang permintaan untuk mengembalikan atau memulangkan bayaran / urus niaga yang telah diterima.