1. Kecuali dinyatakan jika tidak, semua pengiriman akan dijalankan melalui kurir syarikat ditunjuk oleh Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd sahaja. Jangan gunakan Kotak pos alamat pengiriman.

2. Semua pengiriman berada dalam Malaysia hanya dan akan percuma dengan apa-apa pembelian.

3. Ia adalah kewajipan pelanggan untuk memastikan ketepatan alamat pengiriman butir-butir memasuki pada masa pesanan. Harus yang tidak sah atau salah alamat yang akan dimasukkan oleh pelanggan, Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd tidak diwajibkan untuk re-memberikan perintah(s) ke alamat yang betul di berkata syarikat perbelanjaan.

4. Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd bertanggungjawab untuk hanya SATU kali penghantaran biaya untuk membeli perintah.

5. Rata-rata membawa masa untuk penghantaran 3-5 bekerja hari dari dinyatakan tarikh penghantaran. Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd akan menyelaraskan dengan courier rakan-rakan untuk bekerja yang terbaik untuk menyampaikan pesanan dengan rata-rata masa penghantaran. Bagaimanapun, Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd tidak bertanggung jawab atas apa-apa ganti rugi, kehilangan atau tertunggak penghantaran yang disebabkan oleh pihak ke-3 courier rakan-rakan.

6. Jumlah Imej Wilayah (M) Bhd mempunyai hak untuk mengubah Shipping & Penghantaran syarat-syarat tanpa notis.